Salli flash-laajennus selaimessasi.
Salli flash-laajennus selaimessasi.
Salli flash-laajennus selaimessasi.

Käyttöehdot ja tietosuoja

käyttöehdot

YLEISTÄ

 • ROCKWAY (palvelu) on Internet-sivusto osoitteessa www.rockway.fi. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa ROCKWAY Oy:n (palveluntarjoaja) ja palvelun käyttäjän (käyttäjä) välillä.
 • Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjä palvelusta korvaamatta jo maksettua tilausta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.
 • ROCKWAY takaa tuen vain seuraavien selainten uusimmille versioille: Mozilla Firefox, Google Chrome ja Microsoft Internet Explorer.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • ROCKWAY-palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä rekisteröityminen velvoita käyttäjää tekemään maksullisia tilauksia palveluun.
 • Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia.
 • Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.
 • Alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen ja käyttöön.
 • Maksaessaan palvelusta tekstiviestillä, tulee käyttäjällä olla siihen lupa puhelinliittymän omistajalta.
 • Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Poikkeuksen muodostavat samassa taloudessa asuvat saman perheen jäsenet, jotka voivat käyttää yhteistä käyttäjätunnusta.
 • ROCKWAY Oy:n määräaikaisen palvelun tilaus on sitova ja peruuttamaton välittömästi kun käyttäjä saa vahvistuksen onnistuneesta maksusuorituksesta.
 • Jos poistat käyttäjänimesi ROCKWAY Oy:n palvelusta ja rekisteröidyt myöhemmin uudelleen, menetettyä aikaa ei korvata.
 • Maksettua aikaa ei voi siirtää toiselle käyttäjälle.

JATKUVA TILAUS (aiemmin myös nimellä kestotilaus)

 • Jatkuva tilaus on Rockway Oy:n ja käyttäjän välinen sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uusintatilausta, kunnes käyttäjä peruu sen, tai muuttaa sen määräaikaiseksi.
 • Tilausjakson pituus voi olla 1, 2, 3, 6 tai 12 kuukautta riippuen asiakkaan valinnasta ja ROCKWAYn kulloinkin tarjoamasta tuotevalikoimasta.
 • Jatkuvan tilauksen ensimmäinen erä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ensimmäisen tilausjakson alussa ja seuraavat jaksot kyseisen jakson alussa.
 • Käyttäjä voi lopettaa tilauksensa suoraan Rockwayn sivuston ”Omat tiedot” -sivun ”Laskutustiedot”-välilehdeltä. Käyttäjä voi muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Rockwayn laskutuksen sähköpostiosoitteeseen laskutus@rockway.fi tai puhelimitse Rockwayn tukipuhelimeen. Muutos astuu voimaan ilmoitushetkellä meneillään olevan laskutusjakson lopussa. Jos ilmoitus tehdään laskutusjakson jo vaihduttua on Rockwayllä oikeus laskuttaa jo alkanut laskutusjakso ja päättää tilaus tai muuttaa tilausta vasta kyseisen laskutusjakson loppuessa.
 • Rockwaylla on oikeus muuttaa myynnissä olevien tuotteiden valikoimaa ja hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on eritelty Rockwayn Internet-sivuilla. Hinnoittelun muuttuessa koskee uusi hinta kestotilaajaa aikaisintaan seuraavan laskutuskauden alusta.
 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset tuotteiden hintoihin on ROCKWAYllä oikeus ottaa huomioon välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne voidaan lisätä automaattisesti hintoihin.

JATKUVA TILAUS AUTOMAATTISELLA LUOTTOKORTTIVELOITUKSELLA, LISÄEHDOT

 • Kukin luottokorttiveloitus suoritetaan kuukauden samana päivänä laskutusjaksoksi sovitun kuukausimäärän välein. Jos veloituskuukaudessa on vähemmän päiviä kuin säännöllinen veloitus edellyttäisi, suoritetaan veloitus kuun viimeisenä päivänä (esimerkiksi jos normaalisti veloitus tapahtuu joka kuun 30. päivä, tapahtuu veloitus helmikuussa jo kuun viimeisenä päivänä).
 • Jos luottokorttia ei voida määräpäivänä veloittaa (esim. jos kortti on vanhentunut), Rockway pyrkii tilanteen korjaamiseksi saamaan yhteyden asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse 2 viikon ajan. Mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä, voidaan asiakasta laskuttaa postitse. Tällöin laskuun voidaan lisätä laskutuslisänä 4,00 euroa. Rockway voi harkintansa mukaan myös katkaista tilauksen.

MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS

 • Lunastettu määräaikainen käyttöoikeus on sidottu kelloon ja kalenteriin lunastushetkestä alkaen. Kun siis tilaa esimerkiksi 12 kuukautta käyttöoikeutta, loppuu tilaus 12:n kuukauden kuluttua tilaushetkestä riippumatta siitä, kuinka paljon palvelua on käyttänyt.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.
 • Mikäli palvelussa esiintyy käyttökatkoja, tai palvelu lopetetaan osittain, tai kokonaan, ei menetettyä aikaa korvata käyttäjälle.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.

LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT

 • Jos käyttäjän maksutapa Rockwayn käyttöoikeudesta on laskutus, lähetetään lasku käyttäjän ilmoittamaan postiosoitteeseen kyseessäolevan tilausjakson alettua.
 • Mikäli lähetettyä laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Rockwayllä oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 4euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Rockwayllä oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.

TIETOSUOJA

 • Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä
 • edellyttäessä.
 • Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Käyttäjänimen ja -tilin poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse tuki@rockway.fi -osoitteesta.

ERIMIELISYYDET

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Sisältö

Tiivistelmä
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?
Mihin tallennettuja tietoja käytetään?
Miten tietoja säilytetään ja suojataan?
Kuka käsittelee henkilötietoja?
Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Millaisia oikeuksia käyttäjällä on?
Kuinka käyttäjä saa järjestelmään itsestään tallennetut tiedot?
Miten käyttäjä voi vaikuttaa omien tietojensa käyttöön?
Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?
Käytetäänkö palvelun sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Mihin voin ottaa yhteyttä?

Tiivistelmä

Rockway Oy on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tullen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot voidakseen käyttää Rockwayn palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itsensä antamiin, palveluidemme käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • palvelumme toimittamiseen ja sen parantamiseen
 • markkinointiin ja sen kehittämiseen
 • asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Rockway Oy (Y-tunnus 2076422-7)
Ilmalankatu 2 A
00240 Helsinki

Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • Tunnistamistiedot kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot
 • Googlen tai Facebookin kautta kirjautumiseen käytetty sähköpostisosoite ja varmenne

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Palvelujen tilaushistoria
 • Tiedot palveluiden laskutuksesta ja maksuista
 • Sivustolle keskustelu-, kysymys- ja kommenttipalstoille jätetyt viestit
 • Palvelun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Keräämiemme tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten korttimaksujen välityspalvelulta.

Käyttäjämme voi hallita tietojensa käyttöä ”Omat tiedot” -sivulta käsin.

Mihin tallennettuja tietoja käytetään?

Tallennettuja tietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilattujen palveluiden toimittamiseen
 • Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Käyttäjäkohtaisesti kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki käyttäjistämme kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä.

Rockway Oy:n asiakastietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevilla alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä. Tietoturva on erittäin korkealla tasolla, ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain Rockway Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Käytämme tunnettuja ja luotettuja kumppaneita ja alihankkijoita, jolloin tietoa voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kumppanien ja alihankkijoiden kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Rockway Oy (Y-tunnus 2076422-7)
Ilmalankatu 2 A
00240 Helsinki

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos se on tarpeen muiden laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteuttamisen näyttämiseksi. Näitä velvollisuuksia ovat esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Rockway Oy:n järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Joillekin tiedoille lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedoille pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältyykö niihin henkilötietoja.
 • Sähköisten järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla voidaksemme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkopalvelun asiakkaillemme.
 • Järjestelmistä ja sen sisältämistä tietokannoista pidetään riittävät varmuuskopiot, jotta voimme taata tietojen turvallisen säilytyksen, mahdollisuuden korjata virhetilanteet, ylläpitää tietoturvaa ja taata palvelun jatkuvuuden.

Millaisia oikeuksia käyttäjällä on?

Rockwayn käyttäjällä on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös järjestelmään tallennetuista henkilötiedoista.
 • Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Käyttäjä voi tehdä näitä oikeuksia koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa käyttäjän henkilöllisyyden. Jos emme voi kaikilta osin voi toteuttaa pyyntöä, ilmoitamme siitä käyttäjälle.

Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Kuinka käyttäjä saa järjestelmään itsestään tallennetut tiedot?

Rockwayn käyttäjä voi pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Kerätyistä tiedoista löydät tarkempia tietoja ”Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?” -kappaleesta.<7p>

Miten käyttäjä voi vaikuttaa omien tietojensa käyttöön?

Rockway Oy on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Käyttäjä voi itse päättää häneen kohdistetusta markkinoinnista ja tiedotuksesta. Käyttäjä voi myös ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Viestiasetukset löytyvät ”Omat tiedot” -sivun ”Yksityisyys”-alalehdeltä. Palvelun kehittämisen yhteydessä voidaan toimintoja lisätä, muuttaa tai poistaa.

Käyttäjä voi koska tahansa pyytää käyttäjätilinsä ja tallennettujen tietojensa poistoa Rockway Oy:ltä. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, sillä lainsäädäntö voi vaatia pitämään osan käyttäjän tiedoista tallessa.

Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Rockway Oy voi käyttää tallennettuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen.

Asiakas voi rajata tietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin ”Omat tiedot” -sivun ”Yksityisyys”-alalehdeltä.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö palvelun sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Rockway Oy käyttää palveluissaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja tilausten toimintoihin. Evästeitä käytetään myös esimerkiksi käyttökokemuksen personointiin. Näin voimme tarjota paremmin käyttäjiämme kiinnostavaa sisältöä ja paremmin kohdennettua uutisointia ja markkinointia. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden hyväksyminen on pakollista.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista imoitetaan rekisteröityneille käyttäjille.

Mihin käyttäjämme voivat ottaa yhteyttä?

Käyttäjämme voivat olla meihin yhteydessä puhelimitse asiakaspalvelun aukioloaikoina tai sähköpostitse.